Ćilim po narudžbini

Ćilim po narudžbini

Da bi ste svoje želje utkali u jedan ćilim, dobro je da znate koji su delovi ćilima, kakve šare mogu biti, u kojim se veličinama izrađuje, kakve su boje, kako se slažu međusobno šare u polju i ploči... Naredna slika je uprošćeni prikaz  delova pirotskog ćilima.

 

 1. Rese

Kad se ćilim izatka, preseku se noseće niti i skine sa razboja, ostaci osnove se vezuju u snopiće, obično 8-10 niti zajedno u dva ili tri čvora od 15 do 20 cm dužine i bivaju dodatni ukrasi na ćilimu. Naravno, ova dužina resa se može skratiti po želji. Osnova, a samim tim i rese na dva kraja ćilima, u principu su od nefarbane vune. Kod stolnjaka – čaršava, rese se stavljaju i na druga dva kraja, naknadno.

 1. Spoljašnji ćenar

Spoljšnji ćenar je spoljašnja ivica koja uokviruje celi ćilim. Na spoljašnoj strani ćilima ta ivica je prava a sa unutrašnje je uvek izlomljenog oblika (obično cik-cak ili sastavljena naizmenično od vertikalnih i horizontalnih linija). Uzdužno, ta linija je šira, dok je poprečno, odnosno sa kraće strane ćilima, uža. Spoljašnji ćenar je obično širok od 3 do 5 cm i uvek se radi u jednoj boji i na njemu nema nikakvih šara.

 1. Ploča

Ploča je bordura oko celog ćilima, širine obično od 10 do 60 cm u zavisnosti od veličine samog ćilima. Pored polja, ona predstavlja najvažniji deo ćilima i često ćilimu daje svu lepotu. Najčešće je jarko bele boje ili lukove (žućkaste), mada može biti i u bilo kojoj drugoj boji. Veoma retko su na ploči dve glavne boje, a takva poloča se zove ploča sa dva lica. Kod izrade ćenara i ploča bitno je da boja detalja u istoj visini (simetrične šare sa leve i desne strane) mora biti ista. Krupnije šare na ploči imaju opasku (obrub), što čini ćilim još lepšim.

Prilikom porudžbine, obavezno se mora navesti koja se ploča i ćenar po vrsti motiva i boje želi, kao i to koja boja i koje šare će biti u polju ćilima.

Na ploči se obično nalaze sledeće šare:

Naziv ploče

Opis izgleda ploče

 Sofrica (na manjem) ili sovra (na većem ćilimu) - sofra

šara je sastavljena od nazubljenih rombova u vidu zvezde koji predstavljaja sofru, oko sofre su obično četiri bibice

 Vrško koleno (vraška kolena)

šara je čudotvorno, vraški izvijena na kolena, oko nje su četiri šarice, u nekoliko nalik na veliku šaru

 Stara vrška kolena s’ porebrice

 to je prostije izrađena šara ‘’Vrško koleno’’, koja se javlja sama ili na različite načine uokvirena; okviri se zovu porebrice i sastavni su deo  drugih šara

 Tiče ploča (Ptice ploča)

predstavlja tiče (pticu) koje poleće, obično sa strane ima šaru u obliku duplog trozubog češlja

 Vildžan ploča (Fildžan ploča)

ova šara pre liči na lišće i cveće nego na šoljice pa zato se i susreće i drugi naziv – Cveće ploča; javlja se u nekoliko oblika

 Kostenica – Lavlje šape

šara predstavlja kosti životinjske noge pa ima i naziv Lavlje šape (pripada grupi jako starih šara)

 Stolica

šara predstavlja starinsku stolicu

 Kandil ploča

predstavlja višekraki svećnjak i radi se u dve varijante sa tri ili pet držača za sveće

 Atapot – Oktopod

šara asocira na oktopoda sa svojih 8 krakova; oko nje su obično četiri male šare različitog oblika; obično ide na ćilim manjih dimenzija

 Vodena ploča

izlomljene linije koje podsećaju na talase vode

 Plamen ploča (Plamenovi)

šara predstavlja jezičak plamena. Ima nekoliko varijanti a radi se na ploči sa dva lica.

 Perce ploča

 predstavlja pero ptice i radi se na ploči sa dva lica

 Čenđel ploča – Čenđeli (Čengeli)

stara autohtona šara koja predstavlja kuke pod nazivom čenđeli; ima nekoliko oblika; mogu biti obični i opasani

 Anadolska ploča

Po ugledu na šare donete iz Anadolije; ploča ima dva lica sa glavom divojarca

 Ogledala

predstavlja ogledalo sa kukama u gornjem delu i raznim ornamentima u sredini

 Gušter ploča

Gornji deo ploče nalik je gušteru; šara je sa opaskom i pripada veoma starim pločama

 Lale ploča

 na dijagonalnim granama predstavljene su lale

 Kraljičin rukav

šara je prvi put urađena na zahtev Kraljice Natalije po šari izvezenoj na rukavu jedne kraljičine seljačke košulje vlaškog porekla; slična šara postoji i na jednom ostatku persijskog ćilima

 Kornjača

veoma stara ploča koja predstavlja kornjaču sa četiri opružene noge ispod oklopa

 Rašićeva ploča

Nazvana po pukovniku Mihailu Rašiću koji je sa svog puta u pratnji Kralja Milana Obrenovića doneo jedan Dagestanski ćilim po čijem su uzoru ćilimarke izatkale ovu ploču

 Diploma (Svetosavska diploma)

šara uzeta sa crteža Svetosavske diplome: to su uokvirene sofre sa kukama i bibicama

 Kaca ploča

šara uprošćeno predstavlja kacu (vrsta posude); pripada veoma starim pločama

 Arslan ploča

Jedna od najstarijih ploča - predstavlja lava po mišljinju jednih a cvetni grm (zevalice) po mišljenju drugih

 Čuriljnjak (Varjača)

predstavlja donji deo varjače kojom se nešto meša ili muti

 Brdak – Bardak

 to je šara sa prugama u različitim pravcima, sa nekoliko sitnih šara

 Tovarna ploča – Tovarena Ploča

zove se tako jer izgleda kao da su na jednom kraju kose površine naslagani tovari (teret)

 Kuke

ima više vrsta, rade se samo na ploči malih ćilima, i onda su obično duple; kod većih ćilima rade se obične kuke i to kao unutrašnji i  spoljašnji ćenar

 Narovi

predstavlja nar koji je presečen po sredini i međusobno povezan u nizu

 Puževi

uprošćeno predstavljeni puž koji je izašao iz kućice

Persijska ploča – Opanak ploča

 preuzeta sa persijskog ćilima

 Princeza ploča

predstavlja dve povezane celine simetričnog oblika, čija je sredina u obliku nazubljenih rombova tzv. čakre

 Čipla ploča

 veoma kitnjasta raznobojna ploča, kao čipka na vezenom stolnjaku

 Češalj

 radi se na zubere i podseća na dvostrane češljeve sa slovom ‘’N’’ između

 Zmaj ploča

 stilizacija zmaja u pokretu

 Žaba ploča

Ploča predstavljena u obliku raznobojnih detalja koji asociraju na žabu; između se nalaze stilizovani, raznobojni insekti.

 Leptir ploča

 stilizovani leptir

Ploče sa cvećem, voćem i drugim ornamentima

karanfil ploča, trandafil, ploča lale, ploča ruže, trešnjice, pečurke, lozice, saksije, metlice ...

 

4. Unutrašnji ćenar (Čendra)

Može biti širok kao spoljašnji ćenar, ali je obično širi. Na nekim ćilimima ima više unutrašnjih ćenara, od kojih su neki toliko široki da se može reći da ćilim ima više ploča. Ćilim je bogatiji i lepši ako ima više unutrašnjih ćenara. Po dužini ćilima, ćenar je uvek oivičen zupcima ili kukama, dok po širini ivica može biti predstavljena pravom linijom. Skoro svaki unutrašnji ćenar na malom ćilimu može biti ploča.

Za unutrašnji ćenar koriste se sledeće šare, mada se pored navedenih 22, pominju i drugi detalji:

1

 Bedemčići – dvobojne figure urađene na zubere

2

 Amajlije - Amajlike

3

 Kuke

4

 Češljovi (češljevi)

5

 Ibrici

6

 Lale

7

 Gugutće (gugutke)

8

 Ševuljice

9

 Ruže

10

 Brdaci (bardaci)

11

Nemačke kutije – oko kutije se po dužini ćilima stavljaju perca, a po širini šare zvane ‘’lajkuče’’

12

 Atapoti – oktopodi

13

 Nizamčići

14

 Vodeni ćenar

15

 Krstovi

16

 Tiče (ptica)

17

 Kukla (lutka)

18

 Kraljičin rukav

19

 Prsti (ručice)

20

 Kube (mali cvet)

21

 Minđuše (šoljice)

22

 Čuriljnjak (varjača)

  

 1. Polje

Polje je srednji i najlepši deo ćilima. Veličinu polja određuje sama veličina ćilima. Standardne šare u polju su uvek simetrično raspoređene tako da ne ostavljaju veće praznine ali nisu ni pretrpane. Od šara se ovde mogu javiti samo jedna ili jedna glavna u kombinaciji sa sporednim oko glavne šare i boje šara se neprestano menjaju što ćilimu daje veoma bogatu sadržinu i impresivnost.

Samo četiri vrste ćilima imaju strogo određenu ploču i ćenar, uz šaru u polju:

 1. Đulovi na sindžiri (đulovi na sindžirima) – sa bordurom brdak i ćenerom ružice i krstovi
 2. Vrško koleno sa amajlijama (vraško koleno sa amajlijama) – sa persijskom pločom i četiri ćenara: kuke, lutke, atapot i ševuljice
 3. Narovi sa ćenarom: sofre, brdak, nemačke kutije
 4. Manastir Mara sa spoljašnjim ćenarom vaze, bordurom brdak i unutrašnjim ćenarom bedemi

Kombinacija uobičajenih, standardnih, boja je:

 • crveno polje,
 • crni ćenar, i
 • bela ili lukova boja u ploči, ali su moguće i druge kombinacije.

Ćilim dobija svoj naziv na osnovu šara u samom polju. Svih 95 šara u polju, sa njihovim značenjima i  objašnjenjima, možete videti u delu ove stranice koji se odnosi na proizvode. 

 

Veličina ćilima

Postoji 33 standardne veličine ćilima a ostavlja se i mogućnost izrade po meri. U narednoj tabeli su prikazane veličine u centimetrima.

 Šustikla mala  50x50
 Šustikla veća  60x60
 Prostirka manja  60x125
 Prostirka veća  70x140
 Jan – mali – staza  90x200
 Jan – srednji 1  90x300
 Jan – srednji 2  102x272
 Jan – srednji 3  102x306
 Jan – veliki  136x272
 Jan – najveći  150x250
 Sidžade  100x175
 Šestak  136x204
 Smetenik mali  170x238
 Smetenik srednji 1  175x280
 Smetenik srednji 2 (Dvanaestak)  204x272
 Smetenik veliki  204x306
 Smetenik najveći  238x306
 Dobatal  250x350
 Dobatal veći  272x340
 Batal  306x408
 Marka mala  408x476
 Marka velika  476x544
 Stolnjak mali  90x90
 Stolnjak srednji  136x136
 Stolnjak veći  150x150
 Draperi  170x68
 Zavesa  340x68
 Tišlajfer  140x35
 Tašna manja  30x35
 Tašna veća  50x40
 Jastuci mali  40x40
 Jastuci veliki  108x56
 Suveniri  

 

Veličina može biti izražena i u aršinima (aršin je površina od 0,68x0,68m ili nešto manje od pola metra kvadratnog). U tom smislu su i najpoznatije veličine ''šestak'' i ''dvanaestak''. ''Dvanaestak'' se u tabeli nalazi pod nazivom ''Smetenik srednji 2''. Takođe, postoji i mera za površinu ćilima ''čerek'', a to je površina od 0,17x0,17m ili oko 3 decimetra kvadratnih.

Masa ćilima je 1100 do 1400gr/m2. Odstupanje od naznačene širine je do 2cm a od naznačene dužine do 5cm.

Cena izrade ćilima je 45.000 RSD/m2. Ukoliko želite da na ćilimu bude logo Vaše kompanije ili neka druga slika, cena je 50.000 RSD/m2. Potvrđivanje porudžbine se vrši uplatom avansa od 50% na osnovu dobijenog predračuna. Ostatak plaćate nakon isporuke ćilima.

Za izradu ''šestaka'' je potrebno oko 2 meseca dok je za ''dvanaestak'' potrebno oko 4 meseca.

Сортировать по
Visa
Banca Intesa
Verifed by Visa